No results found.

Ramadaan bekendmaking 2018

BEKENDMAKING VAN ROEYATE HILAL COMITE NEDERLAND

Op woensdag 16 mei 2018 (29 ste shabaan 1439) te Amsterdam heeft de “Raad van Oelema Nederland” in DJAME MASDJIED TAIBAH Unaniem besloten, dat de Eerste Vastendag op Donderdag, 17 Mei 2018 zal zijn. De eerste Salaatul Tarawieh zal Woensdag avond 16 Mei gelezen worden.
Moge Allah Soebhane wa Ta’ala ons Vasten (ROZA) en Gebeden accepteren en de zegeningen van de Maand RAMADAAN schenken. Amien.

Namens de Raad van Oelema Nederland
En Roeyate Hilal Comite Nederland

Maulana Mufti M. Shafiqur REHMAN